O 'StopIsolation' (Stop Izolacji)

Strona 'StopIsolation' ma na celu:

  • Promowanie międzynarodowego poznania, że długoterminowe odosobnienie i inne formy przymusowej długotrwałej izolacji więźniów są okrutne, nieludzkie i są formą tortury,
  • Zachęcanie krajów do zakazywania długoterminowego odosobnienia i przymusowej izolacji
  • Zachęcanie krajów do zakazywania transferu więźniów do miejsc, w których byliby narażeni na takie traktowanie;
  • Zachęcanie ludzi do współpracy międzynarodowej, aby osiągnąć te cele.

'StopIsolation' jest niezależną inicjatywą członków Scotland Against Criminalising Communities, którzy dowiedzieli się o powszechności występowania i surowości izolacji w więzieniach na całym świecie podczas kampanii wspierającej osoby, które stanęły w obliczu ekstradycji z Wielkiej Brytanii do USA pod zarzutem terroryzmu.

Strona 'StopIsolation' dedykowana jest do każdego więźnia przetrzymywanego w izolacji lub zagrożonego przebywaniem w izolacji.